לא נמצאו תוצאות

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

בכפוף למפורט להלן, הנך רשאי כמבצע ההזמנה (ולא כנמען שאליו המוצר נשלח) להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר, באמצעות פנייה בכתב להנהלת האתר, עד 14 יום מיום קבלת המוצר בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו ובלבד שהחזרת את המוצר כשהוא שלם, לא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית.

עליך להחזיר את המוצר להנהלת האתר, או לחילופין, לבקש מהנהלת האתר שישלחו שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך (הנהלת האתר רשאית לסרב לבקשה זו). עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהנהלת האתר מסרה לך לגביו, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תחויב בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית